PRIVACY & VEILIGHEID

Dit is de privacyverklaring van de daringwalls.com. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Daring Walls. De gegevensverwerkingen door Daring Walls zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummers m1337478.

Beveiliging

Daring Walls draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een SSL-verbinding die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen door certificaten die data verkeer tussen uw computer en daringwalls.com te versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Verzamelde gegevens

Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die personen die hiertoe doorDaring Walls zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken.

Als u zich aanmeldt voor de website van Daring Walls, iets bestelt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en/of betaalgegevens te verstrekken. Daarnaast houden wij bij welke producten u bij daringwalls.com hebt gekocht. Daring Walls gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzenden en factureren van onze producten;
  • afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • informeren over producten van Daring Walls.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. 

Cookies

Op de website van Daring Walls wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Alle informatie wordt anoniem behandeld en blijft eigendom van Daring Walls. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. De cookie waarmee gewerkt wordt,  blijft 30 dagen op uw computer staan, daarna wordt alle informatie automatisch verwijderd. Wanneer u binnen deze periode daringwalls.com opnieuw bezoekt, wordt de zoekinformatie ververst. 

Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Daring Walls de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt en/of indien u voor betaling op krediet heeft gekozen. In dit laatste geval zal een kredietcontrole door een derde partij worden uitgevoerd.

Afmelden

Wanneer u bezwaar heeft tegen het registreren van uw surfgedrag en tegen het tonen van gepersonaliseerde banners, dan kunt u op uw pc het gebruik van cookies uitschakelen.

Kennisneming en aanpassing van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor inloggen op uw account en zelf de informatie wijzigen wanneer dit gewenst is (bijv. bij een verhuizing, wijziging van emailadres of telefoonnummer). 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Algemene Voorwaarden.